Sosyal Medya Nedir?

Sosyal Medya Nedir?

Sosyal Medya Nedir?

Terim olarak sosyal medya nedir? Bireylerin internet aracılığıyla bilişim teknolojilerini kullanarak birbirleriyle etkileşim sağlayan araç, hizmet ve sanal uygulamaların toplamını temsil etmektedir. Kişilerin iletişim amaçlı kullanmasına aracılık ettiği gibi yerel, ulusal ve evrensel gelişmeleri de takip etmesine imkân sağlamaktadır.  Bu tür oluşumlar sosyal medyayı meydana getirmektedir. Sosyal ağlar, bloglar, anlık mesajlaşma programları, chat siteleri, bilgi amaçlı kurulan internet siteleri gibi farklı alanlardan oluşur. Kullanıcılar bu ağlar sayesinde gerçek bilgiye erişebilmektedirler.

Son yıllarda hız kazanan üye kayıtlarıyla birlikte sosyal medya tanımına yeni boyutlar eklendi. Daha önceleri kullanıcılar sadece iletişim amaçlı veya haber almak için sosyal medya ağlarındaki sayfaları tek taraflı etkileşime girmekteydi. Son yıllarda bu etkileşim karşılıklı olmaya başladı. Kullanıcı kendi medyasını kendi oluşturma eğilimine girerek sosyal medya tanımını değiştirdi.  Kendi bölgesinde meydana gelen olayı veya kendi deneyimini diğer kullanıcılarla paylaşarak interaktif bir ağ oluşturuldu.

Tüketici sosyal medya sayesinde üretken bireyler haline geldi. Bilim insanları bu yeni formu üretici olarak tanımladı. Diğer bir deyişle müşterileriniz sunduğunuz ürünü tükettikten sonra deneyimini paylaşarak yeni bir hizmet üretmektedir. Bu durumda size kalan sadece müşteri odaklı ürün veya hizmet sunmak artırmak..  Çünkü müşterileriniz zaten hizmet veya ürün kalitenizi potansiyel müşterilerinize anında iletiyor.  Bu açıdan bakıldığında işletmecilerin sosyal medyayı neden aktif kullanmaları gerektiği de anlaşılır hale geliyor.  Peki, siz bir işletmeci olarak sosyal medya hesaplarınızı nasıl kullanıyorsunuz?

We Are Social, Social Bakers, Statista 2016 
verilerine göre dünyada internete erişme oranı bakımından İtalya’dan sonra nüfusun %58’i ile 19. sıradayız. İnternet üzerinden alış veriş yapma sıralamasında dünyada Amerika’dan sonra nüfusun %24’ü oranıyla 11. sıradayız. Sosyal medya kullanımında Avrupa lideriyiz; dünyada ise %53 ile 12. sırada yer almaktayız. Günde 2.5 saatimizi sosyal medyada geçirmekteyiz. Mobil kullanımda %78 ile 12. sıradayız;  13. sırada Fransa ve 14. sırada Çin yer almakta.

Permalink

Related Posts