Grafiker Olmanın İlk Adımları

Grafiker Olmanın İlk Adımları

Grafiker Olmanın İlk Adımları

Grafik tasarım görsel bir iletişim sanatıdır. Birinci görevi mesajı iletmek ya da bir ürün veya işlevi tanıtmaktır. Grafik Tasarımın en güzel şekli ile özeti ise, resmin; biçim, şekil, tarz, teknik vs. düzenlenmiş halidir. Tasarım yapmanız için ise sadece bilgisayar kullanımınız yetmemekle birlikte renk, desen ve yaratıcılığı ile birlikte hepsi bir bütün olmalıdır. Grafiker ise bunları yapan kişiye denir.

Grafiker Neleri Bilmeli?

➤ Grafiker her şeyden önce eski ustaların bildiği ışık, gölge, renk, doku, perspektif gibi resmin temel kurallarını bilmelidir.

➤ Fotoğrafçılığı ve stilistliği iyi bilmelidir.

➤ Matbaacılık, yayıncılık ve iletişim kurallarını bilmelidir.

➤ Sanat tarihini ve kültürünü, uygarlık tarihini bilmelidir.

➤ İyi bir tasarımcı olması için aydın kimliğine sahip olmalıdır.

➤ Dijital görüntü teknikleri. (Dijital fotoğraf, web ve multimedya)

➤Dijital Tasarım. (Bilgisayarda tasarım programları)

➤ Dijital Baskı gibi 3 önemli aşamayı bilmek durumundadır.

Bu gibi bilgilerden fazlasını da bilmeli elbette bunlar sadece teknik kısımlar. Hayal gücü, mizah anlayışı, yaratıcılık, sanat ve tasarıma tutku ve en önemlisi özgün olmalıdır. Yukarıdaki yazılarda da belirtildiği gibi özgünlük ve yaratıcılık önemli.

Kendini bir konuda kısıtlayıp sadece o konuya ilgili gerekli olan bilgileri bilmesi de yeterli olmaz. Yaşadığı toplumun nabzını ölçebilmeli, dünyanın farkında olmalı; yerel düşünüp evrensel hareket edebilmeli.

Grafiker İşe Başlarken

➤ Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar.

➤ İlgili konuda tek veya ekip olarak çalışarak kavram ve ana temayı oluştururlar.

➤ Konunun kitlesine ve gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar.

➤ Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak katkıda bulunurlar.

➤ Estetik düzenlemeler eklerler veya denetlerler.

➤ Basılacak(dergi, gazete)veya televizyon kanalları ile yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır.

Permalink

Related Posts